Automobilklub Ostrowski

Aktualności

automobilklub

REGULAMIN TURYSTYCZNEJ IMPREZY SAMOCHODOWEJ O NAZWIE „POGOŃ ZA LISEM 2019"

REGULAMIN TURYSTYCZNEJ IMPREZY SAMOCHODOWEJ O NAZWIE „POGOŃ ZA LISEM 2019"
I. Organizator:
Automobilklub Ostrowski
Ul. Piłsudskiego 33
63-400 Ostrów Wielkopolski
II. Miejsce i termin imprezy:
Impreza odbywa się dnia 13.10.2019r. na terenie powiatu ostrowskiego
Start imprezy: Muzeum Automobilklubu Przygodzice
Otwarcie biura imprezy: 10:00 – start o 11:00
III. Władze rajdu:
Komandor imprezy: Sławomir Walczak
Kierownik trasy: Sławomir Konowalski 602484450
IV. Zespół Sędziów:
Michał Bargiel
Michał Matyba
Krzysztof Cegielski
V. Cel imprezy:
-Popularyzacja motoryzacji.
-Rozpropagowanie walorów regionu.
-Zintegrowanie miłośników motoryzacji.
-Popularyzacja motorowej turystyki krajoznawczej.
-Szerzenie Zasad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
VI. Uczestnictwo:
-Uczestnikami imprezy są kierowcy i załogi zgłoszone do udziału w imprezie poruszające się pojazdem samochodowym dopuszczonym do ruchu.
-Za zgłoszenie uważa się zgłoszenie uczestnictwa PRZEZ FORMULARZ ELEKTRONICZNY i pojawienie się załogi na starcie imprezy, wyrażanie chęci wzięcia udziału i wpłacenie wpisowego w biurze imprezy.
-Podczas trwania imprezy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
-Pilot lub inna osoba z załogi nie może prowadzić pojazdu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota lub inna osobę, załoga zostanie wykluczona. W przypadkach losowych zmianę kierowcy należy zgłosić Komandorowi imprezy.
-Próby i zadania na trasie imprezy nie wymagające prowadzenia pojazdu zgłoszonego przez daną załogę do udziału w imprezie może wykonywać zarówno kierowca jak i pilot lub osoba z załogi.
-Do udziału w imprezie dopuszczone są tylko pojazdy zarejestrowane, sprawne technicznie i posiadające aktualną polisę OC.
-Uczestnicy imprezy powinni posiadać ze sobą: przewidziane kodeksem drogowym wyposażenie pojazdu.
VII. Obowiązki załogi:
-Stosowanie się do przepisów prawa o ruchu drogowym.
-Przejazd trasy zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi na jezdni lub w jej okolicach, tzn. jeśli na skrzyżowaniu MOŻE nastąpić zmiana kierunku jazdy to w odległości około 50-100 m przed skrzyżowaniem znajdować się będzie ślad pomarańczowej farby. Aby na takim skrzyżowaniu stwierdzić w jakim kierunku mamy jechać dalej należy sprawdzić wszystkie drogi odchodzące od danego skrzyżowania tzn. sprawdzić, na której z nich jest umieszczony w odległości maks. 50 m od skrzyżowania ślad pomarańczowej farby potwierdzający właściwy kierunek jazdy.
-Jeśli przed skrzyżowaniem nie ma śladu pomarańczowej farby, należy jechać dalej prosto.
-Punkty w których znajdują się zadania do wykonania oznaczone są śladem białej farby lub przymocowaną taśmą drogową.
-Uzyskanie jak najmniejszej ilości punktów karnych, poprzez udzielenie pozytywnych odpowiedzi na wszystkie pytania.
-Odbycie wszystkich prób sprawnościowych, zręcznościowych oraz innych zadań przewidzianych na trasie.
- wykonanie zadania specjalnego. Załoga otrzyma +10 punktów!!
-Na mecie należy odszukać ukrytego „Lisa". Załoga, która odnajdzie Lisa, otrzyma +20 punktów!!!
VIII. Zgłoszenia:
-Uczestnicy, którzy zgłosili swój udział, a nie otrzymali odmowy od Organizatora, automatycznie są upoważnieni do udziału w imprezie.
IX. Wpisowe:
Płatne gotówką w Biurze imprezy przed startem. Wpisowe wynosi 30 zł od kierowcy pojazdu, 20 zł od każdego pasażera, dzieci do lat 15 udział bezpłatny. W cenie zawarty jest poczęstunek na trasie oraz na zakończenie gorący posiłek.
X. Odpowiedzialność cywilna organizatora:
-Kierowcy biorący udział w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.
-Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
XI. Uwagi dodatkowe:
Numer startowy musi być umieszczony w miejscu widocznym.
XII. Punktacja:
-Zawodnik otrzymuje punkty karne za opuszczenie próby lub etapu.
-Za przekroczenie przepisów ruchu drogowego -10 pkt (stwierdzone przez właściwe organy).
-Za wszystkie próby niesportowego zachowania -50 do -100 pkt.
-Suma punktów karnych ze wszystkich prób oraz prawidłowość przejazdu trasy określa miejsce załogi.
-Znalezienie Lisa na mecie powoduje ujęcie 20 pkt karnych.
-Próby sprawnościowe ustalane indywidualnie przez prowadzącego dana próbę.
XIII. Protesty:
Organizator traktuje imprezę jako turystyczno-krajoznawczą, nie przewiduje możliwości składania protestów.
XIV. Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów.
ZESPÓŁ ORGANIZATORÓW ŻYCZY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZEROKIEJ DROGI I POWODZENIA!

Zapraszamy na Pogoń za Lisem 2019

71114403 3022318024450904 2149774128289153024 n

Aktualna Lista członków 2019

Banach Adam
Banach Renata
Bargiel Michał
Borowczyk Jakub
Broda Bolesław
Bryłka Karolina
Cegielska Ewa
Cegielski Krzysztof
Chlebowski Bartosz
Chruścicki Zbigniew
Cieślak Andrzej
Czajczyński Piotr
Czubak Zenon
Dudczak Patrycja
Dwornik Maciej
Filipek Hieronim
Filipek Katarzyna
Foryński Artur
Gajda Rafał
Giernalczyk Rafał
Grzęda Adam
Guździoł Hubert Szymon
Iwański Krzysztof
Janaczyk Piotr
Janiak Przemysław
Janiszewski Paweł
Jarecki Arkadiusz
Jeżewski Karol
Kolany Andrzej
Kołodziej Małgorzata
Konowalski Sławomir
Kosteszyn Marek
Koszmider Waldemar
Kozłowicz Jarosław
Krawczyk Jarosław
Kuberacki Waldemar
Kuchta Piotr
Kurzeja Arkadiusz
Kusza Dorota
Lizurek Paweł
Łysiak Jarosław
Maciejewska Katarzyna
Maciejewski Tomasz
Malecha Jerzy
Matyba Michał
Matyjasz Aleksander
Morisson Czesław
Morisson Mirosław
Mrowiński Wiesław
Nawrot Marian
Nowicki Michał
Olejnik Dariusz
Olejnik Piotr
Pala Robert
Płócienniczak Agnieszka
Płócienniczak Janusz
Polański Roman
Prokop Czesław
Przybysz Erwim
Rant Artur
Rosenfeld Emillia
Skrzypek Damian
Stęczniewski Józef
Ścibior Tomasz
Urbaniak Krzysztof
Urbaniak Marcin
Warkocki Artur
Wojciechowski Krzysztof
Wojciechowski Mateusz
Wolniewicz Mariusz
Zybała Maciej

Informacja o zniżkach

Nowym partnerem PZM została firma Compensa, która wprowadziła specjalne składki OC dla samochodów i motocykli użytkowanych ponad 25 lat (zgodnie z datą pierwszej rejestracji). W zależności od modelu i wieku auta, właściciele takich pojazdów mogą uzyskać nawet do 70% zniżki, dzięki czemu stawki za OC są często zbliżone do poprzedniej oferty PZU. Dodatkowo na podstawie uzyskanego przez PZM porozumienia, specjalnie dla Członków PZM, Compensa przygotowała dedykowaną promocję – jeszcze DODATKOWE 15% ZNIŻKI.
Zniżka ta obowiązuje wyłącznie z aktualną kartą członkowską PZM!!
ZASADY UDZIELANIA ZNIŻKI:
- zniżka obejmuje youngtimery i oldtimery
- dotyczy pojazdów osobowych i motocykli powyżej 25 roku eksploatacji (zgodnie z datą pierwszej rejestracji)
- nie ma znaczenia, czy pojazd posiada „żółte” czy „białe” tablice rejestracyjne
- w celu zawarcia polisy należy posiadać aktywną kartę członkowską PZM
- zniżka dla członków PZM ma zastosowanie bez względu na wiek właściciela pojazdu
- promocja wchodzi w życie 7 stycznia 2019 roku
Promocja będzie dostępna w oddziałach, filiach oraz na infolinii Compensy.
Aby zawrzeć umowę ubezpieczenia nie musicie się w ogóle ruszać z domu. Wystarczy skontaktować się z dowolną placówką Compensy, przekazać niezbędne dane, a polisa ubezpieczeniowa zostanie przesłana na Wasz adres mailowy.

Zniżki OC dla pojazdów zabytkowych

19.12.2018r.

Od dzisiaj zmieniły się zasady udzielania zniżki naOC dlapojazdów zabytkowych.

 

Obecnie zniżki na OC można udzielać pojazdom zabytkowym z żółtymi tablicami rejestracyjnymi (5 znaków), które:

  • spełniają definicję z ustawy Prawo o ruchu drogowym lub
  • mają co najmniej 25 lat i zostały uznane przez rzeczoznawcę za unikatowe lub znaczące dla historii motoryzacji.

 

Uwaga:

·         Kryterium uznania pojazdu za zabytkowy jest dowód rejestracyjny. Nie jest już wymagane członkostwo w klubie.

·         Oferta wznowieniowa uwzględniająca zniżkę jest wiążąca i nie należy weryfikować statusu pojazdu zabytkowego.

·         Korzystanie ze zniżki na pojazdy zabytkowe jest monitorowane. Za poprawność jej udzielenia odpowiada sprzedawca.