Automobilklub Ostrowski

Aktualności

Władze Klubu

W dniu 5 maja 2015 roku podczas Walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego został powołany nowy Zarząd w skład ,którego wchodzą:
Prezes Tomasz Maciejewski
V-ce Prezes Katarzyna Filipek
V-ce Prezes Krzysztof Urbaniak
Skarbnik Adam Banach
Sekretarz Małgorzata Kołodziej
Powołano Komisję Rewizyjna w składzie :
Przewodniczący Krzysztof Cegielski
Z-ca Przewodniczącego Bartosz Lisiak