Automobilklub Ostrowski

Aktualności

PRZYPOMNIENIE O SKŁADKACH 2022

Wszystkim członkom naszego Automobilklubu przypominamy o opłacaniu składek za 2022 r.
Termin wpłat upływa 31 stycznia 2022r.
Składka wynosi 100 zł
Składki można wpłacać na konto :
Banku Spółdzielczego w Raszkowie O/Ostrów
43 8430 0009 0016 1743 0172 8350