Automobilklub Ostrowski

Aktualności

Przypominamy o składkach

Wszystkim członkom  naszego Automobilklubu przypominamy  o opłacaniu składek  za 2020 r.

Termin wpłat upływa 31 stycznia 2020r.Składka wynosi 100 zł

Składki można wpłacać na konto :

Banku Spółdzielczego w Raszkowie O/Ostrów

43 8430 0009 0016 1743 0172 8350

 

Informujemy, że członkowie którzy nie zapłacili składek za 2018r. zostali skreśleni z listy naszych członków.

 

 

 

Zarząd Automobilklubu