Informacja o składkach członkowskich

Witamy serdecznie w kolejnym roku naszych spotkań!

Uprzejmie przypominamy, że termin płatności składki członkowskiej na dany rok kalendarzowy przypada 31. stycznia.

Nieopłacenie składki w terminie równoznaczne jest z rezygnacją z członkostwa w klubie.

Składka pozostaje w dotychczasowej wysokości, t.j. 100zł rocznie i może być wpłacona przelewem na konto naszego stowarzyszenia:  43 8430 0009 0016 1743 0172 8350 – Bank Spółdzielczy w Raszkowie O/Ostrów (Automobilklub Ostrowski, ul. Piłsudskiego 33, 63-400 Ostrów Wielkopolski) lub gotówką u skarbnika.

Pozdrawiamy serdecznie!