Zarząd Klubu

W dniu 26 kwietnia roku 2019 podczas Walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego został powołany nowy Zarząd w skład ,którego wchodzą:
Prezes Michał Bargiel – 602705890
V-ce Prezes Sławomir Konowalski – 602484450
Skarbnik Przemysław Janiak – 694471590

Powołano Komisję Rewizyjna w składzie :
Przewodniczący Krzysztof Cegielski
Z-ca Przewodniczącego Katarzyna Filipek
Członek Małgorzata Kołodziej