Historia Klubu

Karty historyczne wskazują na 1932 rok jako datę powstania Klubu, a jego założycielami byli: Nader Bronisław Serwa, Józef Gniazdowski oraz Józef Kwiatkowski.
Siedziba Automobilklubu Ostrowskiego mieściła się w Topoli Małej w pięknym dworku należącym do Pana Kwiatkowskiego.
Obok pałacyku można było zobaczyć warsztaty w których członkowie przygotowywali samochody do rajdów. Pierwszą Imprezą była „Pogoń za Lisem”, która odbyła się w maju 1932 roku. Trzy miesiące później została zorganizowana wycieczka w lasy krotoszyńskie gdzie rozegrano jazdy sprawnościowe. Z czasem Automobilklub zwiększał liczbę uczestników jak i ilość imprez. Ostrowscy automobiliści nie pozostawali obojętni wobec nowości motoryzacyjnych i uczestniczyli w targach międzynarodowych w Poznaniu.
Przez cały czas Automobilklub Ostrowski przeprowadził wiele imprez. „Pogoń za Lisem” przetrwała do dzisiaj. Podczas tej imprezy oprócz wiedzy technicznej (posługiwanie się pojazdem), kierowcy musieli przedstawić wiedzę teoretyczną. Przez krótki okres czasu w Ostrowie Wielkopolskim wielką imprezą był Rajd „Szukamy Dzika” w którym uczestniczyli Ostrowscy myślliwi.
W lutym 1956 roku Automobilklub Ostrowski przekształca się w Delegaturę Automobilklubu Wielkopolskiego. W roku 1975 – kiedy powstało województwo kaliskie w związku z decyzjami politycznymi Automobilklub Ostrowski (delegatura Automobilklubu Wielkopolskiego) staje się Delegaturą Automobilklubu Kaliskiego.
13 stycznia 1983 roku na Zebraniu Członków Delegatury uchwalają wniosek aby Zarząd wystąpił do władz o zarejestrowanie Automobilklubu Ostrowskiego.
Dnia 16 stycznia 1984 roku ówczesny Sekretarz Zarządu Delegatury kol. Jerzy Wojciechowski wystąpił? do Zarządu Automobilklubu Kaliskiego o wyrażenie zgody na usamodzielnienie się Delegatury – czyli reaktywowanie Automobilklubu Ostrowskiego.
Dnia 2 marca 1984 roku Zarząd Automobilklubu Kaliskiego wyraził? zgodę na usamodzielnienie się Delegatury w Ostrowie Wielkopolskim. W tym okresie do Automobilklubu Ostrowskiego należało około 300 członków. W dniu 29 lipca 1985 roku Kierownik Wydziału Społeczno – Administracyjnego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim wydaje decyzję o wpisie do Rejestru Stowarzyszeń i Związków pod numerem 11 stowarzyszenie pn.: „AUTOMOBILKLUB OSTROWSKI w OSTROWIE WIELKOPOLSKIM”.
W dniu 08.10.1985 Dyrektor Wydziału Społeczno – Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu zezwala na ustanowienie i używanie dwóch odznak organizacyjnych w formie proporczyka i znaczka klubowego, które są używane do dnia dzisiejszego.
W dniu 10.06.2005 r. Automobilklub Ostrowski zostaje wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000235235.