Kontakt

Adres:
Automobilklub Ostrowski
ul. Krotoszyńska 97
63-400 Ostrów Wielkopolski

e-mail: automobilklubostrowski@o2.pl

KONTO AUTOMOBILKLUBU
Bank Spółdzielczy w Raszkowie O/Ostrów
43 8430 0009 0016 1743 0172 8350