Pogoń za lisem 2022 – aktualizacja

Rajd „Pogoń za lisem” zbliża się wielkimi krokami. Poniżej kilka informacji. Zapoznajcie się i rezerwujcie czas … tym razem rajd odbędzie się w sobotę. Na zakończenie wspólne biesiadowanie przy ognisku. Zapraszamy serdecznie całe rodziny 🙂

Regulamin imprezy poniżej.

Regulamin:

Impreza odbędzie się dnia 08.10.2022 na terenie powiatu ostrowskiego. Jej organizatorem jest stowarzyszenie Automobilklub Ostrowski.
Biuro imprezy czynne w dniu imprezy w godz. 10.00-11:00 – Przygodzice, ul. PTR (plac za Chatą Regionalną).
Start załóg zgłoszonych  do imprezy od godz. 11.00.
W godz. 11.00 – 14.00 – próby sprawnościowe, rajd na orientację w terenie, dojazd na metę.
Ok. godz. 14.00 – piknik motoryzacyjny, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród, biesiada przy ognisku.

Władze imprezy:

Komandor rajdu:                 Dawid Megas             

Kierownik trasy:                  Sławek Konowalski      

Kierownik biura:                  Przemysław Janiak     

1. W imprezie mogą brać udział dowolne  pojazdy o dmc do 3,5T, dopuszczone do ruchu (czyli z ważnym badaniem technicznym i aktualną polisą ubezpieczenia OC). Rok produkcji nie ma znaczenia. Informacja uzupełniająca: część trasy przebiega drogami gruntowymi – pojazdy tuningowe z obniżonym zawieszeniem mogą mieć problem z pokonaniem niektórych odcinków.

2. Impreza polega na przejechaniu zadanej trasy według znaków umieszczonych na trasie przez organizatora oraz prawidłowym wykonaniu prób sprawnościowych. Czas przejazdu nielimitowany. Długość trasy wynosi ok. 50 km.

3. Uczestnikami imprezy są kierowcy i piloci pojazdów – czyli załoga. Pilot nie może prowadzić pojazdu podczas imprezy. Jeśli uczestnicy (załogi) z jakiegokolwiek powodu nie chcą bądź nie mogą brać udziału w próbach sprawnościowych, nie są do tego zobligowani przez organizatora i mogą traktować imprezę jako wyłącznie turystyczną. Nie wykonanie prób skutkuje jedynie brakiem punktów do klasyfikacji załóg w imprezie.

4. Zgłoszenia Uczestników w Biurze Rajdu, na miejscu, w dniu imprezy (od godz. 10:00). Wpisowe w wysokości 100 zł od załogi, płatne w biurze rajdu. W ramach wpisowego  załoga otrzymuje: tablice startowe, materiały dotyczące imprezy, ciepły posiłek oraz nagrody przygotowane przez organizatora.

5. Pojemność trasy wynosi 50 załóg.

6. Trofeum „Pogoni za lisem” jest przechodnie – drużyna wygrywająca graweruje swoje nazwisko i przekazuje w kolejnym roku drużynie z I miejsca. Puchar za zajęcie I miejsca funduje zwycięzca z poprzedniego roku.

7. Organizator ma prawo nie przyjąć zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Przez sam fakt zgłoszenia się i uiszczenia wpisowego załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za ewentualne straty wynikłe podczas imprezy w stosunku do mienia własnego i osób trzecich. Zrzeczenie to dotyczy PZM i Organizatora. Ponadto Uczestnik oświadcza, iż kierowca posiada ważne prawo jazdy odpowiedniej kategorii, a pojazd, którym startuje w imprezie jest dopuszczony do ruchu.